II Puchar Długiej Polany – 5 lutego 2017

Wyniki II Pucharu Długiej Polany:

ORGANIZATOR

Organizatorem Pucharu Długiej Polany jest Stacja Narciarska Długa Polana oraz Szkoła Narciarska i Snowboardowa STRAMA.

CEL

Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie aktywnego wypoczynku na nartach.

WARUNKI UDZIAŁU W ZAWODACH

Uczestnikami zawodów mogą być:

 • osoby dorosłe i młodzież od 15 roku życia (klasyfikacja indywidualna)
 • dzieci od 4 do 14 roku życia (klasyfikacja rodzinna)

jeżeli nie byli czynnymi zawodnikami w ciągu ostatnich 3 sezonów ( dzieci biorące udział z zawodach w Ligi MOZN i Pucharu Polski )

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

 1. Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na kategorie KOBIETY I MĘŻCZYŹNI w konkurencjach narty i snowboard
 2. Każdy ze zgłoszonych pokonuje trasę jeden raz. Aby czas został zaliczony trasa musi zostać przejechana poprawnie w innym przypadku czas nie zostanie zaliczony do klasyfikacji.

KLASYFIKACJA RODZINNA

 1. Klasyfikacja rodzinna RODZIC + DZIECKO prowadzona jest z podziałem na kategorie wiekowe biorąc pod uwagę wiek dziecka niezależnie czy startującym z dzieckiem jest Mama czy Tata.
 2. W zawodach może wystartować 2 osobowy zespół złożony z : 1 dziecka do 14 lat i 1 rodzica
 3. Każdy ze zgłoszonych pokonuje trasę indywidualnie i samodzielnie , a do klasyfikacji liczony jest czas łączny dziecka i rodzica.
 4. Aby czas łączny zespołu został wzięty do klasyfikacji muszą zostać prawidłowo zaliczone przejazdy po slalomie dziecka i rodzica.
 5. W zawodach zwycięża zespół rodzinny, który prawidłowo przejeżdżając slalomy uzyska najlepszy czas łączny przejazdów.
 6. Każdy może wystartować w zawodach tylko jeden raz. Powtarzanie przejazdu jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której z powodów technicznych zawinił organizator.
 7. Czasy przejazdów zostaną zapisane na tablicy wyników.
 8. KLASYFIKACJA W KATEGORIACH WIEKOWYCH WG WIEKU DZIECKA – RODZINNY PUCHAR
  1. Grupa I: rodzic + dziecko 2011 i młodsze
  2. Grupa II: rodzic + dziecko 2009-2010
  3. Grupa III: rodzic + dziecko 2006-2008
  4. Grupa IV: rodzic + dziecko 2003-2005

UWAGA: ISTNIEJE OBOWIĄZEK POSIADANIA KASKU dla dzieci

ZGŁOSZENIA

 • on-line: poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie rezerwacyjnej do dnia 4.02 do godziny 14:00
 • osobiście w dniu zawodów tj. 5.02.2017 od 12.30 do 14:00 w biurze Organizatora na Długiej Polanie

UWAGA: Podczas zgłoszenia wymagane jest podanie prawidłowej daty urodzenia dziecka (nieprawidłowa data urodzenia, a w konsekwencji nieprawidłowe zakwalifikowanie do rodzinnej kategorii wiekowej będzie skutkować dyskwalifikacją)

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa wynosi 20 zł od każdego zawodnika i zawiera:

 • udział w zawodach
 • udział w losowaniu nagród spośród wszystkich uczestników

Opłata startowa pobierana będzie przy odbiorze numeru w dniu zawodów. Opłata startowa nie zawiera karnetu na wyciągi

ODBIÓR NUMERÓW STARTOWYCH

Numery startowe można odbierać w biurze organizatora na Długiej Polanie w dniu zawodów tj. 5.02 w godzinach od 12:30 do 14:00

ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW

START – godz. 14.00 . Kolejność startu wg numerów startowych

NAGRODY

 1. Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii indywidualnej i rodzinnej rozdane zostaną puchary i dyplomy
 2. Na koniec zawodów wśród wszystkich uczestników startujących w zawodach zostaną  rozlosowane wartościowe nagrody rzeczowe.

WYNIKI

 1. Ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców i losowanie nagród odbędzie się w dniu w dniu 5.02 (niedziela) o godzinie 16:00 na stoku Długiej Polany.
 2. Nagroda z losowania może zostać przyznana tylko i wyłącznie osobie obecnej podczas losowania. Nieobecność po 10 sek. oczekiwania powoduje ponowne losowanie nagrody.
 3. Wszystkie wyniki umieszczone zostaną w dniu zawodów na stronie dlugapolana.com

UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszystkie dzieci muszą znajdować się pod opieką rodziców lub opiekunów
 2. Start w zawodach odbywa się na odpowiedzialność rodziców i opiekunów. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie uczestnika od NNW jest dobrowolne i znajduje się w gestii zawodników